Saturday, September 11, 2004

Babae


Mula sa laman at buto ng lalaki;
Nilikha ka ng Diyos ng walang atubili;
Ang paglikha sa iyo'y sanhi ng pangangailangan;
Na ikaw lamang ang siyang kasagutan;

Sa mundong sagana, makulay at payapa;
Ang misyon ay tumulong at sa lalaki'y sumama;
Nang lubos na maging ganap ang tuwa;
Sa mundong Kanyang nilikha;

Isang tusong ahas ikaw ay inakit;
At binuwig, bawal na bunga sayo'y sinambit;
Sinilo nang pangakong sayo'y ipinilit;
Nakakubli ang intensyon sa kanyang panambit;

Dahil sa mabuti't masama'y walang alam;
Tiwala'y inihayag ng walang alinlangan;
Larawan ng kalinisan ng puso at isipan;
Sapagkat mula sa pag-ibig ikaw ay isinilang.

Tanda ng pagmamahal at pagkakaisa;
Bungang natikman binahagi sa kasama;
Unti-unting inyo nang nakita;
Hubad na katawan sa gitna ng madla;

Kapalaran mo'y naiba dahil sa nagawang sala
Na sa iyong lumikha'y nagdulot ng pangamba
Bungangkahoy ng buhay dahil sa iyo'y binantayan
Mga kerubin at espadang nagliliyab dito'y nakaambang

Daranas ng hirap, ang Kanyang turan;
Sa pagbubuntis ay mararanasan;
Hanggang sa sapitin ng pagluluwal;
Asawa'y susundin, kasunod Niyang pangaral;

Mula sa halamanan ng Eden;
Tungo sa Makabagong Henerasyon;
Tila sa paghihirap, lalo kang nalululong
Na `di na ayon, sa kalooban ng Panginoon;

Sa palad ng lalaki, ikaw ay naabuso;
Kahinaan mo, malayang pinagsasamantalahan;
Ang ganda mo't kariktan aliwan na lamang;
Ang lalaking kaagapan ngayon ay nasaan?;

Biktima ka nang lipunang;
Tingin sayo'y pambahay lamang;
Boses ay napinid, karapata'y pinagkait;
Ang lalaking hirang tila di ka marinig;

Mahina ka nga ba tulad ng sabi nila?
O mahinang tinitignan dahil `yon ang gusto nila?
Kapalaran mo ba ang maghirap?
O maging kaagapay ng lalaki sa hirap?

Espesyal ka sa lahat ng nilalang
Bunga ng masusing Niyang pag-aaral
Ngunit ang halaga'y unti-unting natatakpan
Nang pang-aabusong sayo'y lumurulay.

Mula sa tadyang, buto at laman;
Di ba't sa lalaki malaki ang kaugnayan?;
Panaghoy sa ilang, di n'yo ba nararamdaman;
O sadyang di alintana, sapagkat nasisiyahan?

Babae, ang taguring kinamulatan;
Dumanas na ng hirap, ngunit patuloy na lumalaban;
Batbat ng luha't boses na pahaw;
Ang alab ng damdaming sumisigaw,
KAMI'Y DI ALIPIN AT MAGING LARUAN,
KAMI'Y KATUWANG NINYO BUHAY AT KAAGAPAY SA PAGLALAKBAY.

1 Comments:

At 12:56 PM, Blogger Rev. Anacleto G. Guerrero said...

11 September 2004

Aileen:

You have a vivid description of a woman, at least on the foundation of creation. You have seen one side of creation that makes a woman an object of exploitation, which is in many societies is true. However, there are many other things to consider, some of the things creation might have forgotten. It should be a part of our consideration as believers of God, or as children of the Almighty. I would like to lift a verse or two from the Holy Scriptures:

"She is strong and respected and not afraid of the future" (Proverbs 31:25 GNB).

And also: Proverbs 31:31 states: "Give her credit for all she does. She deserves the respect of everyone." (GNB).

Furthermore, I know you can express your ideas very well, not only in poetry, but probably in prose. Try writing your ideas and organize them until they form one good written piece of literature. Keep it up. It takes no lifetime to achieve what we want. The Lord will bless the gifts and talents He has bestowed upon His children. Write more. Say more. Explore more on the field of writing and sharing your ideas and opinions. Along the way, someone will learn from them, and will help them find a better way to live their lives.

With prayers and peace,
Rev. Anacleto G. Guerrero

 

Post a Comment

<< Home